Nyheter

EPV Energis första solpark byggs i Lappo

EPV Energis helägda dotterbolag EPV Aurinkovoima Oy har fattat ett investeringsbeslut om en solpark i industriell skala. Den nya solparken kommer att producera över 90 GWh el per år. Den nya investeringen ökar EPV:s förnybara elproduktion med cirka 6 procent och stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution®, där förnybar el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld.

Arkiv