EPV Aurinkovoima utvecklar industriell solkraft i Finland. Vårt inhemska företag grundades 2022 och ingår i EPV Energi-koncernen, som har som koldioxidneutral energiproduktion som mål senast 2030.