Entreprenörer har valts för solkraftsparken i Lappo — parken färdigställs nästa år

EPV:s första solkraftspark i industriell skala börjar byggas i Lappo. Nu har alla huvudentreprenörer valts för projektet. Projektets byggnads- och monteringsfaser sysselsätter mer än 100 personer.

Beslut om huvudentreprenörerna för EPV:s solkraftspark i Heinineva har fattats under våren. Valen innebär att byggnads- och monteringsarbetena på solkraftsparken har kommit igång på allvar.

Besluten om projektentreprenörer fattades efter konkurrensutsättning. EPV Aurinkovoima Oy:s verkställande direktör Ari Soininen nämner erfarenhet och specialkompetens från tidigare projekt som en fördel för entreprenörerna, liksom arbete i den specialmiljö som solkraftsparken innebär.

– Den valda entreprenörerna bildar ett konkurrenskraftigt helhetspaket och de har lämpliga referensobjekt. En del av aktörerna har förmåga att skräddarsy sina produkter samt erfarenhet av att arbeta på torvmossar, nämner Soininen.

– I den framtida solkraftsparken utnyttjas också forskningen kring ny teknik, vilket syns i form av en innovativ lösning för stativen som följer solens rörelse, tillägger han.

Följande bolag valdes för projektet på grundval av konkurrensutsättningen:

  • Jordbyggnad: Veljekset Lampimäki Oy
  • Fundamentleverantör: Siikajoen Betonitukku Oy
  • Montering av fundamentbalkarna: Kauhanummi Oy
  • Installationer och anläggningsleverantör: Suvic Oy
  • Stativleverantör: Trailander Oy
  • Kraftverkets styrsystem: ABB
  • Elstation: Nordic Electro Power Oy
  • Huvudtransformatorer: BTB Transformers Oy

I byggnads- och monteringsfaserna sysselsätter projektet mer än 100 personer. För närvarande utförs jordbyggnadsarbeten, kabeldragning och täckdikning på området för solkraftsparken. Soinen bedömer att elproduktionen kan inledas i de första sektorerna i höst. Elproduktionen beräknas nå full kapacitet i slutet av 2025.

När solkraftsparken i Heinineva står klar producerar den över 90 GWh el per år, och ökar EPV:s produktion av förnybar el med cirka 6 procent. Soininen säger att den nya solkraftsparken utgör ett starkt stöd för EPV:s totala utbud inom energiproduktionen.

– Parken kommer till exempel att producera mera el under sådana tider då vindkraftsproduktionen är lägre.

Mer information: Ari Soininen, VD för EPV Aurinkovoima, tfn +358 50 3862 523

Arkiv