Projekt

Vi planerar och bygger solkraftsprojekt i industriell skala i hela Finland.

Förberedelserna för solkrafts­parken i Lappo har inletts

EPV:s första solkraftspark i industriell skala kommer att byggas på det tidigare torvproduktionsområdet Heinineva i Lappo. När parken är färdig kommer den att vara en av de största i Finland. Med en årlig produktion på mer än 90 gigawattimmar (GWh) kommer den att öka EPV:s förnybara elproduktion med cirka sex procent. Projektet stöder koncernens mål att om uppnå koldioxidneutralitet senast 2030.

I planeringen av solparken använder vi prognosmodeller som utvecklats vid vår mätstation för solkraft i Alavus.

De preliminära förberedelserna för parken inleddes 2022 och i december samma år beviljade arbets- och näringsministeriet projektet 12 miljoner euro i investeringsstöd från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Läs mer: EPV Energis första solpark byggs i Lappo

Nyckeltal för parken i Lappo

Storlek: 140 ha
Total kapacitet: 100 MWp (megawatt peak)
Antal paneler: ca 140 000
Effekt per panel: ca 700 Wp (watt peak)
Genomsnittlig avkastning under parkens livstid: över 90 GWh (gigawattimmar)
Panelernas längd: ca 100 km

1000 megawatt solenergi planeras

EPV äger en stor mängd mark som lämpar sig för solenergiproduktion, och vi håller för närvarande på att med tillståndsförfaranden för flera områden som tidigare använts för torvproduktion. Tanken är att välja sådana platser där marken inte behöver behandlas eller träd huggas ner.

Allt som allt har vi cirka 1000 MW solkraft i projektfasen, inklusive parken i Lappo.

Egen mätanläggning för solenergi

Vi följer aktivt med teknik- och prisutvecklingen inom solenergisektorn, och sen 2018 studerar vi solenergiproduktionen vid vår egen mätstation i Vuorenneva i Alavus. Forskningen utförs under olika förhållanden och med olika paneltyper, vilket förbättrar förutsägbarheten för solkraften.

De prognosmodeller som utvecklats vid stationen används vid planeringen av våra solkraftsprojekt.