Solkraftsparken i Lappo får 12 miljoner euro i stöd

Arbets- och näringsministeriet har beviljat EPV:s solkraftspark i Lappo ett investeringsstöd på 12 miljoner euro.

EPV:s solkraftsprojekt Heinineva i Lappo har 15.12 2022 beviljats 12 miljoner euro i NextGenerationEU-finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Den totala projektstorleken i ansökan var 64,5 miljoner euro.

Heinineva solpark i Lappo blir EPV-koncernens första solpark i industriell skala och en av de största solparkerna i Finland. När parken förverkligas kommer den att öka EPV:s förnybara elproduktion med cirka sex procent. Samtidigt kommer också koldioxidutsläppen att minska.

 – Det nya i projektet är solparkens storlek, och projektet kommer också att använda sig av en ny typ av teknik som utvecklats i Finland. Målet är dessutom att utveckla en prognosmodell för solkraftsproduktion, säger Sami Kuitunen, vd för EPV Aurinkovoima.

Den nya solkraftsparken stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi om Den nya elens revolution®, som fokuserar på förnybar el. Ny el är den viktigaste möjliggöraren på vägen mot en ny utsläppsfri värld.

Investeringsprojektet är planerat att starta 2023. I slutet av år 2025 kommer parken att kunna provköras och tas i bruk. Parkens förverkligande kommer att bero på solteknikens konkurrenskraft, kostnadseffektiviteten i bygget och aktieägarnas investeringsbehov.

Foto: Christoffer Björklund

Arkiv