Lapuan aurinkovoima­puistolle 12 miljoonan euron tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi EPV:n Lapuan aurinkovoimapuistolle 12 miljoonan euron investointituen.

EPV:n Lapuan Heininevan aurinkovoimahankkeelle on 15.12.2022 myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF) 12 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuden suuruus hakemuksessa oli 64,5 miljoonaa euroa.

Lapuan Heininevan aurinkovoimapuisto olisi valmistuessaan EPV konsernin ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto ja samalla myös yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Uusi aurinkovoimapuistoinvestointi toteutuessaan lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt.

– Hankkeen uutuusarvo liittyy aurinkopuiston kokoluokkaan. Hankkeessa myös demonstroidaan uudenlaista Suomessa kehitettyjä teknologioita. Tavoitteena on kehittää myös aurinkovoiman tuotannon ennustemalli, tarkentaa EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja Sami Kuitunen.

Uusi aurinkovoimapuisto tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa, jonka keskiössä on uusiutuva sähkö. Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti uutta päästötöntä maailmaa.

Investointihankkeen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 aikana. Koekäyttö ja käyttöönotto ajoittuvat loppuvuoteen 2025. Puiston toteutumiseen vaikuttavat aurinkokennoteknologian kilpailukykyisyys, rakentamisen kustannustehokkuus ja osakkaiden investointitarpeet.

Kuva: Christoffer Björklund

Arkisto